El passat 8 de setembre, l’Assistència tècnica del Programa d’acords voluntaris va realitzar una visita de seguiment online a Soler i Sauret.

L’objectiu d’aquesta visita era establir un canal de comunicació directe entre l’organització i l’OCCC per tal de plantejar dubtes, identificar millores i compartir experiències en la reducció d’emissions de GEH i, alhora, verificar les dades autodeclarades tant de l’inventari com de les mesures implementades de forma telemàtica.

Durant la visita es va revisar la implementació de les mesures de reducció d’emissions que fins al moment hem posat en marxa en el marc del Programa dels acords voluntaris:

  • Substitució de 97 lluminàries convencionals per lluminàries LED.
  • Instal·lació d’un dipòsit d’aigua per recuperar les aigües de la pluja.
  • Substitució d’aixetes actuals, dutxes i instal·lació de sistema de doble descàrrega en les cisternes dels banys per unes de baix consum.

A més, vam platejat una nova mesura de reducció a portar a terme entre l’abril de 2023 i l’abril de 2024, que és la substitució d’un vehicle pre-Euro 6 per un vehicle híbrid amb gasolina per tal de reduir les emissions derivades de la combustió en fonts mòbils.

Soler i Sauret està al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle des de l’any 2020.

Visita de col·laboració a Soler i Sauret, SA, organització adherida al Programa d’acords voluntaris. Canvi climàtic (gencat.cat)

DGQA CO2

Skip to content