Contacte

"*" indicates required fields

Nom*
Les seves dades seran tractades per SOLER I SAURET, S.A. amb la finalitat de poder subministrar-li la informació que ens ha sol·licitat. No seran comunicades a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat. En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglamento General de Protección de Datos, l’informem que pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a la direcció dades@solerisauret.com o bé enviant un escrit per correu postal a la direcció Crta. Laureà Miró, 426 – 08980 Sant Feliu de Llobregat (Telf.93.632.53.88). Barcelona, Espanya. En ambdós casos s’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI per a la comprovació de la identitat. També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Datos si considera que s’han vist vulnerats els seus drets. Les seves dades seran conservades durant dos anys, sent destruïdes una vegada finalitzat aquest termini.*

Ctra. Laureà Miró, 426
08980 Sant Feliu de Llobregat

 93 632 51 33

És necessari demanar cita prèvia aquí

}
Horari d’atenció al públic:
Atenció presencial:
laborables de dilluns a divendres
de 9 a 14 h.
Atenció telefònica:
laborables de dilluns a divendres
de 7 a 19.30 h.
Skip to content