SOLER I SAURET ha obtingut la nova certificació ISO 45001 “Sistemes de gestió de salut i seguretat a la feina – Requisits i orientació per a ús”, norma internacional que especifica els requisits per a un sistema de gestió de salut i seguretat laboral.

L’obtenció d’aquesta normativa mostra la voluntat de millora contínua empresarial per a la gestió dels riscos per a la seguretat i la salut a la feina, sent més eficients, reduint accidents i malalties, i disminuint les situacions d’emergències i baixes laborals.

Amb aquesta certificació, SOLER I SAURET no només posa en valor la disminució dels riscos laborals associats a la seva activitat i la millora de l’exercici del sistema de seguretat i salut a la feina, sinó que certifica el seu compromís amb la responsabilitat corporativa, la participació i consulta de tot el personal de l’organització, i el desenvolupament d’una cultura preventiva a l’organització.

Segell 45001

Skip to content