Soler i Sauret ha renovat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de Flotes de vehicles que atorga el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Soler i Sauret va obtenir aquest distintiu per primera vegada el 2016 i enguany ha obtingut la segona renovació.

Aquest distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

El distintiu en la categoria de Flotes de vehicles té com a finalitat implicar a les empreses en el repte col·lectiu de reduir les emissions contaminants, partícules (PM10) i diòxid de nitrogen (NO2), especialment en entorns urbans, on les concentracions elevades d’aquests compostos incideixen sobre la qualitat de l’aire i el benestar de les persones. També vol reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació i gestió de la mobilitat dels vehicles a motor i contribuir en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la reducció de les emissions de CO2.

Distintiu Flota Vehicles

Ves al contingut