Per sisè any consecutiu, Soler i Sauret, com a soci signant del Pacte Mundial de Nacions Unides, ha realitzat l’informe de progrés corresponent a l’any 2021.

Amb aquest informe ens comprometen a fer arribar als nostres grups d’interès informació sobre la nostra actuació sostenible i l’evolució en la implementació de mesures per integrar els 10 principis del Pacte Mundial.

Podeu consultar l’informe a https://solerisauret.com/pdf/informe-de-progres-2021.pdf.

Global compact spain

Skip to content