Dins del pla de millora i renovació de la flota Soler i Sauret, SA. ha adquirit un nou autobús pel servei St. Andreu de la Barca – Can Sunyer – Valldaina. Aquest nou vehicle és un midibus de 9 metres de llargada el que permet disposar al seu interior de més espai per a cotxets, carrets de la compra, motxilles, etc i disposa de seients per a fins a 25 persones. El nou autobús és de pis baix el que significa que per entrar-hi i sortir-ne no s’han de pujar ni baixar esglaons. També ve equipat amb una rampa integrada en la carrosseria i un espai reservat per als usuaris amb mobilitat reduïda. El seu motor és menys contaminant ja que compleix la normativa d’emissions i contaminació de la Unió Europea al nivell EURO V. Aquest motor també és més potent i té unes característiques tècniques més avançades que fan que aquest autobús s’adapti millor a les necessitats del servei.

Skip to content