SOLER i SAURET aconsegueix la certificació en eficiència energètica segons la norma ISO 50001.

Aquesta eina promou l’anàlisi i la identificació dels processos amb major consum energètic per implementar una política que gestioni adequadament els aspectes energètics derivats de l’activitat empresarial.

L’estratègia de gestió de l’energia de Soler i Sauret, per la qual ha estat certificada, suposa que l’organització impulsi un sistema de gestió basat en l’eficiència energètica en tota l’organització, reduint els seus impactes ambientals i la petjada de carboni, a més de reduir i optimitzar els consums d’electricitat i combustible, contribuint així a la sostenibilitat i a la cura del medi ambient.

Aquesta certificació s’afegeix a altres en matèria de medi ambient (ISO 14001), qualitat (ISO 9001), seguretat vial (ISO 39001) i transport públic de viatgers (UNE EN 13816) i contribueix a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’assemblea General de les Nacions Unides marcats per l’any 2030.

500001

Skip to content