Amb motiu de l’emplaçament del mercat ambulant de Can Vidalet, tots els dimecres de l’any entre les 6:00 h i les 16:00 h queden anul·lades les parades de l’av. Ciutat d’Hospitalet i del carrer Lleialtat. En sentit La Miranda s’habilita una parada provisional al carrer Ave Maria, i en sentit Hospital Sant Joan de Déu s’habilita una parada a Pas del Sucre – Anselm Clavé. El recorregut queda de la manera següent:

Skip to content