COVID-19

Ocupació autobusos

A Soler i Sauret apliquem les mesures que estableixen les autoritats pertinents per fer front a la transmissió del coronavirus. Actualment, no hi ha cap restricció en quan a l’ocupació dels autobusos, així que es poden ocupar el 100% de les places.

Mascareta

La mascareta no és obligatòria a l’autobús però es recomana el seu ús a totes les persones que presenten alguna vulnerabilitat a les infeccions respiratòries o que presenten símptomes compatibles amb una infecció por SARS-CoV-2.

Renovació de l’aire

La renovació de l’aire a l’interior dels autobusos està garantida amb l’obertura de les portes a les parades.

logo DekraCertificat COVID-19

Des de juliol del 2020 Soler i Sauret disposa del certificat Dekra Trusted Facility Standard que confirma la verificació i implementació de bones pràctiques segons la guia de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la prevenció de la COVID-19 i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Skip to content