RSS RSS Google + FacebookTwitter Soler i Sauret

EP1 Alteració del servei - tots els dimecres

Amb motiu del nou emplaçament temporal del mercat ambulant de Can Vidalet, tots els dimecres de l'any entre les 6:00 i les 16:00 queden anul·lades les parades Jocs Florals, Enrique Tierno Galván i Pl. Sant Lluís Gonzaga. Com a parades alternatives hi haurà les de Molí - "Can Vidalet" i Laureà Miró - Sant Llorenç.

Incidències

 • EP1 EP2 Alteració del recorregut per obres a Dr. Gimeno +

  Degut a obres al carrer Dr. Gimeno, les línies EP1 i EP2 circularan desviades a partir del dimarts 26 de març per un període aproximat de dos mesos. La línia Llegir més
 • SF3 Alteració del servei per obres Pg Nadal +

  Degut a obres al Pg Nadal, el proper diumenge 24 de març es desviaran les expedicions de la línia SF3 de les 11:00h i 11:50h, les quals no podran accedir Llegir més
 • EP1 Alteració de recorregut per obres a Sant Mateu +

  El proper diumenge 24 de març, la línia EP1 circularà desviada per Av. Països Catalans i Laureà Miró degut a obres al carrer Sant Mateu. Realitzarà parades provisionals a Av. Llegir més
 • L51 Afectació al servei per obres +

  La línia L51 circularà desviada pel carrer General Manso degut a obres a la Rambla Marquesa de Castellbell des del dilluns 18 de març al dijous 9 de maig. Quedaran Llegir més
 • 1
xarxes socials