RSS RSS Google + FacebookTwitter Soler i Sauret

MB3: Pl. Països Catalans (Molins de Rei) - FGC La Floresta (St. Cugat del V.)

Feiners de dilluns a divendres, excepte els del mes d’agost.

Informació addicional

 • Parades:
  PARADES
  1Molins de ReiPl. Països Catalans
  2Molins de ReiOnze de Setembre
  3Molins de ReiPoliesportiu
  4Molins de ReiPas soterrat RENFEenllaç amb estació tren
  5Molins de ReiJoan Maragall
  6Molins de ReiOnze de Setembre
  7Molins de ReiPl. Països Catalansenllaç MB1 i MB2
  8Molins de ReiCatalunya
  9Molins de ReiRector Colom
  10Molins de ReiCementiri - Tanatori
  11Molins de ReiCollserola
  12Molins de ReiRotonda Vallvidrera
  13Molins de ReiEsglèsia St. Bartomeu
  14Molins de ReiCtra. de Vallvidrera
  15Molins de ReiCtra. de la Rierada
  16Molins de ReiLes Cases de Can Castellví
  17Molins de ReiCan Santoi
  18Molins de ReiAv. Montserrat / Llunell
  19Molins de ReiAv. Montserrat / Barranc del Llop
  20Molins de Reic. Gerani
  21Molins de ReiAv. Montserrat / Barranc del Llop
  22Molins de ReiA. V. Vallpineda
  23St. Cugat del VallésAv. Montserrat / Dos Termes
  24St. Cugat del VallésPl. del Centreenllaç bus urbà St. Cugat del Vallès
  25St. Cugat del VallésFGC La Florestaenllaç estació de tren
  1St. Cugat del VallésFGC La Florestaenllaç estació de tren
  2St. Cugat del VallésPl. del Centreenllaç bus urbà St. Cugat del Vallès
  3St. Cugat del VallésAv. Montserrat / Dos Termes
  4Molins de ReiA. V. Vallpineda
  5Molins de ReiAv. Montserrat / Barranc del Llop
  6Molins de Reic. Gerani
  7Molins de ReiAv. Montserrat / Barranc del Llop
  8Molins de ReiAv. Montserrat / Llunell
  9Molins de ReiCan Santoi
  10Molins de ReiLes Cases de Can Castellví
  11Molins de Reic. del Bosc
  12Molins de Reic. del Bosc - c. Canigó
  13Molins de ReiEsglèsia St. Bartomeu
  14Molins de ReiRotonda Vallvidrera
  15Molins de ReiCollserola
  16Molins de ReiCementiri - Tanatori
  17Molins de ReiRector Colom
  18Molins de ReiNarcís Monturiol
  19Molins de ReiPl. Països Catalansenllaç línies MB1 i MB2
  20Molins de ReiOnze de Setembre
  21Molins de ReiPoliesportiu
  22Molins de ReiPas soterrat RENFEenllaç estació de tren
  23Molins de ReiJoan Maragall
  24Molins de ReiOnze de Setembre
  25Molins de ReiPl. Països Catalans
 • Horaris:
  HORARIS
  LINIA MB1
  LABORABLESexcepte agost
  Riera BonetCreu RojaAlfons XIIIPaïsos CatalansPas soterrat RenfeCan Graner
  06:3006:3706:3906:4606:4907:00
  07:0007:0707:0907:1607:1907:30
  07:3007:3707:3907:4607:4908:00
  08:0008:0708:0908:1608:1908:30
  08:3008:3708:3908:4608:4909:00
  09:0009:0709:0909:1609:1909:30
  09:3009:3709:3909:4609:4910:00
  10:0010:0710:0910:1610:1910:30
  10:3010:3710:3910:4610:4911:00
  11:0011:0711:0911:1611:1911:30
  11:3011:3711:3911:4611:4912:00
  12:0012:0712:0912:1612:1912:30
  12:3012:3712:3912:4612:4913:00
  13:0013:0713:0913:1613:1913:30
  13:3013:3713:3913:4613:4914:00
  14:0014:0714:0914:1614:1914:30
  14:3014:3714:3914:4614:4915:00
  15:0015:0715:0915:1615:1915:30
  15:3015:3715:3915:4615:4916:00
  16:0016:0716:0916:1616:1916:30
  16:3016:3716:3916:4616:4917:00
  17:0017:0717:0917:1617:1917:30
  17:3017:3717:3917:4617:4918:00
  18:0018:0718:0918:1618:1918:30
  18:3018:3718:3918:4618:4919:00
  19:0019:0719:0919:1619:1919:30
  19:3019:3719:3919:4619:4920:00
  20:0020:0720:0920:1620:1920:30
  20:3020:3720:3920:4620:4921:00
  21:0021:0721:0921:1621:1921:30
  21:3021:3721:3921:4621:4922:00
  DISSABTESexcepte agost
  Riera BonetCreu RojaAlfons XIIIPaïsos CatalansPas soterrat RenfeCan Graner
  08:3008:3708:3908:4608:4909:00
  09:0009:0709:0909:1609:1909:30
  09:3009:3709:3909:4609:4910:00
  10:0010:0710:0910:1610:1910:30
  10:3010:3710:3910:4610:4911:00
  11:0011:0711:0911:1611:1911:30
  11:3011:3711:3911:4611:4912:00
  12:0012:0712:0912:1612:1912:30
  12:3012:3712:3912:4612:4913:00
  13:0013:0713:0913:1613:1913:30
  13:3013:3713:3913:4613:4914:00
  14:0014:0714:0914:1614:1914:30
  AGOSTde dilluns adissabteno festius
  Riera BonetCreu RojaAlfons XIIIPaïsos CatalansPas soterrat RenfeCan Graner
  09:0009:0709:0909:1609:1909:30
  10:0010:0710:0910:1610:1910:30
  11:0011:0711:0911:1611:1911:30
  12:0012:0712:0912:1612:1912:30
  13:0013:0713:0913:1613:1913:30
  14:0014:0714:0914:1614:1914:30
  LINIA MB2
  LABORABLESexcepte agost
  Can GranerBonavistaRiera NovaCa n'AmetllerPl. CreuRiera Bonet
  07:0007:0407:0807:1107:1807:30
  07:3007:3407:3807:4107:4808:00
  08:0008:0408:0808:1108:1808:30
  08:3008:3408:3808:4108:4809:00
  09:0009:0409:0809:1109:1809:30
  09:3009:3409:3809:4109:4810:00
  10:0010:0410:0810:1110:1810:30
  10:3010:3410:3810:4110:4811:00
  11:0011:0411:0811:1111:1811:30
  11:3011:3411:3811:4111:4812:00
  12:0012:0412:0812:1112:1812:30
  12:3012:3412:3812:4112:4813:00
  13:0013:0413:0813:1113:1813:30
  13:3013:3413:3813:4113:4814:00
  14:0014:0414:0814:1114:1814:30
  14:3014:3414:3814:4114:4815:00
  15:0015:0415:0815:1115:1815:30
  15:3015:3415:3815:4115:4816:00
  16:0016:0416:0816:1116:1816:30
  16:3016:3416:3816:4116:4817:00
  17:0017:0417:0817:1117:1817:30
  17:3017:3417:3817:4117:4818:00
  18:0018:0418:0818:1118:1818:30
  18:3018:3418:3818:4118:4819:00
  19:0019:0419:0819:1119:1819:30
  19:3019:3419:3819:4119:4820:00
  20:0020:0420:0820:1120:1820:30
  20:3020:3420:3820:4120:4821:00
  21:0021:0421:0821:1121:1821:30
  21:3021:3421:3821:4121:4822:00
  22:0022:0422:0822:1122:1822:30
  DISSABTESexcepte agost
  Can GranerBonavistaRiera NovaCa n'AmetllerPl. CreuRiera Bonet
  09:0009:0409:0809:1109:1809:30
  09:3009:3409:3809:4109:4810:00
  10:0010:0410:0810:1110:1810:30
  10:3010:3410:3810:4110:4811:00
  11:0011:0411:0811:1111:1811:30
  11:3011:3411:3811:4111:4812:00
  12:0012:0412:0812:1112:1812:30
  12:3012:3412:3812:4112:4813:00
  13:0013:0413:0813:1113:1813:30
  13:3013:3413:3813:4113:4814:00
  14:0014:0414:0814:1114:1814:30
  14:3014:3414:3814:4114:4815:00
  AGOSTde dilluns adissabteno festius
  Can GranerBonavistaRiera NovaCa n'AmetllerPl. CreuRiera Bonet
  09:3009:3409:3809:4109:4810:00
  10:3010:3410:3810:4110:4811:00
  11:3011:3411:3811:4111:4812:00
  12:3012:3412:3812:4112:4813:00
  13:3013:3413:3813:4113:4814:00
  14:3014:3414:3814:4114:4815:00
  LINIA MB3
  ANADAde dilluns adivendreslaborablesexcepte agost
  Pl. Països CatalansRENFECementiriSt. BartomeuCan CastellvíA. V. VallpinedaFGC La Floresta
  06:4006:4306:5006:5506:5807:0207:10
  07:4007:4307:5007:5507:5808:0208:10
  09:0009:0309:1009:1509:1809:2209:30
  10:0010:0310:1010:1510:1810:2210:30
  11:3011:3311:4011:4511:4811:5212:00
  13:3013:3313:4013:4513:4813:5214:00
  16:0016:0316:1016:1516:1816:2216:30
  17:3017:3317:4017:4517:4817:5218:00
  19:0019:0319:1019:1519:1819:2219:30
  TORNADAde dilluns adivendreslaborablesexcepte agost
  FGC La FlorestaA. V. VallpinedaCan CastellvíSt. BartomeuCementiriRENFEPl. Països Catalans
  07:1007:1507:1907:2307:2807:3507:40
  08:1008:1508:1908:2308:2808:3508:40
  09:3009:3509:3909:4309:4809:5510:00
  10:3010:3510:3910:4310:4810:5511:00
  12:0012:0512:0912:1312:1812:2512:30
  14:0014:0514:0914:1314:1814:2514:30
  16:3016:3516:3916:4316:4816:5517:00
  18:0018:0518:0918:1318:1818:2518:30
  19:3019:3519:3919:4319:4819:5520:00

Linia urbana Molins de Rei

xarxes socials