RSS RSS Google + FacebookTwitter Soler i Sauret

Informació de servei: Esplugues de Llobregat

EP2 La Miranda- TRAM - Finestrelles (St. Joan de Déu)

La Mallola - La Miranda - Centre - Finestrelles - Hospital Sant Joan de Déu

· Horaris de dilluns a dissabtes (inclòs el mes d’agost)
· En les festes locals d'Esplugues no circula.

Linia urbana Esplugues de Llobregat

xarxes socials