Alteració del servei a Sant Vicenç per treballs d'asfalt

xarxes socials